Initiatief aanvragen


CONTACTPERSOON

Adres:(Vereist)

BANKREKENING NUMMER:

Let op! Voeg een kopie toe van de betreffende bankpas met deze aanvraag

GEGEVENS STICHTING, VERENIGING OF PRIVÉPERSOON (commerciële organisaties/bedrijven zijn uitgesloten)


HET PROJECT


KOSTEN

Let op! Je kunt de begroting ook als bijlage toevoegen aan het eind van dit formulier
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: docx, jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 20 MB.
  Upload een kopie van de bankpas en aanvullende documenten om jouw initiatief te ondersteunen. Ook ontvangen wij graag foto's (indien nodig met toestemming van de gefotografeerde(n)) na afloop van het project voor plaatsing op onze website.

  Informatie over de aanvraagprocedure

  Er wordt financiële ondersteuning gegeven aan initiatieven die bedoeld zijn voor de inwoners in Uithoorn en De Kwakel. Ook gaat de commissie ervan uit dat de initiatieven worden ontplooid in Uithoorn en De Kwakel.

  Alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen een aanvraag indienen. Het initiatief dient ook ten gunste te zijn van de inwoners in Uithoorn en De Kwakel.

  Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen digitaal te worden ingediend middels een formulier dat daartoe door de stichting is opgesteld.

  De aanvraag dient door een meerderheid van het bestuur van het Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel te worden goedgekeurd. Indien uw aanvraag wordt afgewezen en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar indienen. Neemt u daarvoor via deze website contact op met de secretaris van het bestuur. Het bestuur zal zich over uw vraag buigen en hierover met u in gesprek gaan.

  Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag. Er kunnen meerdere verzoeken voor financiële ondersteuning worden ingediend.

  Het bestuur van het Initiatievenfonds heeft een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) subsidie aanvragers en gebruikers van onze website. De verklaring is hier in te zien.