Disclaimer

Deze website www.initiatievenfondsuithoorn.nl (de “Website”) is eigendom van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn (hierna te noemen “Initiatievenfonds Uithoorn”), een onderneming met adres Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Initiatievenfonds Uithoorn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69145474.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website
Initiatievenfonds Uithoorn behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Initiatievenfonds Uithoorn besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Initiatievenfonds Uithoorn niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Initiatievenfonds Uithoorn.

Aansprakelijkheid
Initiatievenfonds Uithoorn is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Initiatievenfonds Uithoorn tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Initiatievenfonds Uithoorn is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Initiatievenfonds Uithoorn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Initiatievenfonds Uithoorn niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Initiatievenfonds Uithoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Initiatievenfonds Uithoorn. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Initiatievenfonds Uithoorn is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Initiatievenfonds Uithoorn via info@initiatievenfondsuithoorn.nl.

Datum laatst bijgewerkt: 14 juni 2022