Jaarstukken, Statuten en Samenwerkings overeenkomst

Hierbij delen wij onze jaarstukken, statuten en samenwerkingsovereenkomst. Deze laatste is tussen ons de Gemeente Uithoorn, die ons op het moment voornamelijk voorziet van onze jaarinkomsten. Uit deze stukken kunt u onze missie & visie halen, wat we hebben bereikt en waarop we toetsen. Mocht u nog vragen hebben over deze stukken neem dan gerust contact met ons op.

Het bestuur

Sharon Mijnals

Sharon Dooijewaard-Mijnals, bestuurslid

In juni 2017 ben ik met gezin in het dorpscentrum van Uithoorn komen wonen. Het groen, de ruimte en vriendelijke buren spraken mij met name aan. Ik heb een communicatie achtergrond en werk bij een semi-overheidsorganisatie waar sociaal maatschappelijk welzijn onderdeel van is. Saamhorigheid en een prettige leefomgeving met ruimte voor activiteiten dragen bij aan verbinding. Het is mooi om te zien dat Uithoorn actieve buurtbewoners heeft met uiteenlopende initiatieven. Vanuit het Initiatievenfonds help ik graag om deze initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen. Binnen het bestuur let ik vooral op activiteiten die de sociale cohesie van jong en oud versterken.

sannie-verweij

Peter Pit, secretaris

Inmiddels woon ik meer dan de helft van mijn leven in Uithoorn. Ik ben gaan wonen in Meerwijk-Oost en wel op de Ebro. Ik woon daar nog steeds met ongelooflijk veel plezier. In de begin jaren, toen de kinderen nog klein waren, zijn er meerdere jaren buurtfeesten georganiseerd. Ebro bewoners uit die begin jaren, en die er nu nog wonen, kijken daar met plezier op terug. Deze buurtfeesten hebben geholpen om de onderlinge band te verstevigen. Dit soort initiatieven, die onze gemeenschap van dienst zijn en helpen om het woon- en leefklimaat te vergroten, kunnen door het initiatievenfonds in financiële zin worden ondersteund. Ik nodig je uit om een aanvraag te doen!

Eveline

Eveline Demming, bestuurslid

In 2001 ben ik in Uithoorn komen wonen. Sindsdien ben ik 2 keer verhuisd binnen de gemeente en woon ik momenteel met veel plezier in het Kootpark met mijn gezin. Inmiddels speelt een groot deel van mijn leven zich hier af. Ik werk bij een klein administratiekantoor en heb werkervaring op financieel administratief gebied. Via de sporten van onze kinderen ben ik nauw betrokken bij diverse sportverenigingen in Uithoorn. Vanuit het bestuur van het Initiatievenfonds wil ik graag bijdragen om binnen de Gemeente Uithoorn de samenleving dichterbij elkaar te brengen en zo het woonklimaat te verhogen.

sannie-verweij

Menno Noordanus, penningmeester

Sinds de zomer van 2017 woon ik in Uithoorn. Het bleek een gemeente te zijn waar meer gebeurt dan ik in eerste instantie had verwacht. Onder andere het Initiatievenfonds draagt bij aan een levendig Uithoorn waardoor ik me thuis voel en kan genieten van sport, cultuur en overige activiteiten. Dit maakt gemeente Uithoorn een prettige leefomgeving waar ik de komende jaren wil genieten van het leven in de hoop dat de bewoners om mij heen zich net zo voelen. Zelf vind ik het belangrijk en leuk om lokaal actief te zijn. Als penningmeester kan ik niet alleen lokaal actief zijn, maar ook bijdragen aan hetgeen wat Uithoorn mij heeft gegeven.