Jaarstukken, Statuten en Samenwerkings overeenkomst

Hierbij delen wij onze jaarstukken, statuten en samenwerkingsovereenkomst. Deze laatste is tussen ons de Gemeente Uithoorn, die ons op het moment voornamelijk voorziet van onze jaarinkomsten. Uit deze stukken kunt u onze missie & visie halen, wat we hebben bereikt en waarop we toetsen. Mocht u nog vragen hebben over deze stukken neem dan gerust contact met ons op.

Het bestuur

rosalie fleuren

Rosalie Fleuren, bestuurslid

Sinds 2018 woon ik in de Meerwijk, maar al sinds 2016 leer ik Uithoorn kennen als kanolid van de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter. Ik raakte erg onder de indruk van de ondernemingszin van die vereniging, zoals bij het jaarlijkse evenement Amsterdam Open, of de nationale roeiestafette Kikarow voor het prinses Máxima centrum. Intussen ben ik zelf coach van het jeugdkanopoloteam. Mijn professionele werkgebied is theater; ik ben zakelijk leider van jeugdtheaterproductiehuis Studio 52nd in Amsterdam. Voor de Theaterkrant ben ik daarnaast theaterrecensent, gespecialiseerd in cabaret en muziektheater. 

sannie-verweij

Peter Pit, secretaris

Inmiddels woon ik meer dan de helft van mijn leven in Uithoorn. Ik ben gaan wonen in Meerwijk-Oost en wel op de Ebro. Ik woon daar nog steeds met ongelooflijk veel plezier. In de begin jaren, toen de kinderen nog klein waren, zijn er meerdere jaren buurtfeesten georganiseerd. Ebro bewoners uit die begin jaren, en die er nu nog wonen, kijken daar met plezier op terug. Deze buurtfeesten hebben geholpen om de onderlinge band te verstevigen. Dit soort initiatieven, die onze gemeenschap van dienst zijn en helpen om het woon- en leefklimaat te vergroten, kunnen door het initiatievenfonds in financiële zin worden ondersteund. Ik nodig je uit om een aanvraag te doen!

Sharon Mijnals

Sharon Dooijewaard-Mijnals, bestuurslid

In juni 2017 ben ik (met gezin) in het dorpscentrum van Uithoorn komen wonen. Het groen, de ruimte en vriendelijke buren spraken mij met name aan. Ik heb een communicatie achtergrond en werk sinds enkele jaren bij een semi-overheidsorganisatie waar sociaal maatschappelijke welzijn onderdeel van is. Ik ben onder andere medeorganisator van de Thamerlint buurtbarbecue. Saamhorigheid en een prettige leefomgeving waar ruimte is om met elkaar activiteiten te ondernemen dragen bij aan verbinding van buurtbewoners. Het is mooi om te zien dat Uithoorn veel actieve buurtbewoners heeft met leuke verschillende initiatieven. Vanuit het Initiatievenfonds draag ik graag mijn steentje bij om deze initiatieven zo veel mogelijk te ondersteunen. Binnen het bestuur let ik vooral op activiteiten die de sociale cohesie voor jong en oud versterken. 

sannie-verweij

Menno Noordanus, penningmeester

Sinds de zomer van 2017 woon ik in Uithoorn. Het bleek een gemeente te zijn waar meer gebeurt dan ik in eerste instantie had verwacht. Onder andere het Initiatievenfonds draagt bij aan een levendig Uithoorn waardoor ik me thuis voel en kan genieten van sport, cultuur en overige activiteiten. Dit maakt gemeente Uithoorn een prettige leefomgeving waar ik de komende jaren wil genieten van het leven in de hoop dat de bewoners om mij heen zich net zo voelen. Zelf vind ik het belangrijk en leuk om lokaal actief te zijn. Als penningmeester kan ik niet alleen lokaal actief zijn, maar ook bijdragen aan hetgeen wat Uithoorn mij heeft gegeven.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.