Initiatievenfonds Uithoorn.

Droom jij al jaren van een zomerse openluchtfilmavond aan de Amstel? Of wil je een voetbaltoernooi organiseren voor al je buren? Een bloemenstrook in de berm voor de bijen? Dan hoef je dat niet helemaal zelf te betalen. Als je denkt dat jouw initiatief Uithoorn leuker, mooier, veiliger of gezelliger maakt, kun je een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel. Een fonds voor en door Uithoorners.

Initiatievenfonds Uithoorn

Woont u in Uithoorn en heeft u een initiatief op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie of natuur en milieu?

Vertegenwoordigt u een initiatief of doet u dit samen met andere inwoners, bent u een instelling of rechtspersoon?

Neemt u het initiatief om een activiteit mogelijk te maken die de sociale samenhang en participatie van onze inwoners bevordert? Of helpt het initiatief om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Of versterkt het initiatief de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners?

Let op: verzeker u ervan dat u een juiste aanvraag doet. Volgt u hiervoor ons stappenplan. Dien uw aanvraag op tijd in, minimaal twee weken voor een vergadering van het bestuur. Hierdoor loopt u niet het risico dat u geen of niet op tijd over de benodigde middelen kunt beschikken.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dient u dan een verzoek in voor financiële ondersteuning van uw initiatief. Via het initiatievenfonds bestaat er de mogelijkheid om een eenmalige donatie te ontvangen. Uw initiatief kan dan worden omgezet in een activiteit!

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Voorzie uw aanvraag van een kloppende begroting, omschrijf uw initiatief en noem de initiatiefnemers.

Over ons & doelstelling

De stichting Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel wil inwoners helpen particulier initiatief financieel mogelijk te maken. Wij bieden daarvoor een startbudget uit eigen middelen of zoeken sponsors die het initiatief mee mogelijk maken.

  • het verhogen van de kwaliteit van de Uithoornse samenleving en verbeteren van een prettiger woon- en leefklimaat
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn Met andere woorden: Het Initiatievenfonds wil inwoners financieel helpen particulier initiatief mogelijk te maken.

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door maandelijks te overleggen en het toekennen van donaties en het verlenen van steun in elke andere vorm of op elke andere wijze die naar het oordeel van het bestuur nuttig wordt geacht.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het toekennen van donaties aan inwoners, groepen van inwoners, instellingen of rechtspersonen:

  • die activiteiten verrichten ter bevordering van de sociale samenhang en participatie
  • die de fysieke leefomgeving verbeteren
  • die de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners versterken

Het bestuur

Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel is op 3 juli 2017 opgericht en is een stichting zonder winstoogmerk met haar zetel in Uithoorn. De stichting heeft een ANBI status waardoor fiscaal vriendelijk schenken ten gunste van de stichting mogelijk is. Het fiscaal nummer van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn is: 8577 53 265.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden. Bij de oprichting zijn toegetreden tot het bestuur:
 

  • Katja Laugs, voorzitter
  • Menno Noordanus, penningmeester
  • Peter Pit, secretaris

Heb je vragen? Neem contact op!

Heb je vragen over Initiatievenfonds Uithoorn? Neem contact op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@initiatievenfondsuithoorn.nl.

Contactformulier

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.