Initiatievenfonds Uithoorn.

Droom jij al jaren van een zomerse openluchtfilmavond aan de Amstel? Of wil je een voetbaltoernooi organiseren voor al je buren? Een bloemenstrook in de berm voor de bijen? Dan hoef je dat niet helemaal zelf te betalen. Als je denkt dat jouw initiatief Uithoorn leuker, mooier, veiliger of gezelliger maakt, kun je een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel. Een fonds voor en door bewoners van Uithoorn.

Initiatievenfonds Uithoorn

Woont u in Uithoorn en heeft u een initiatief op het gebied van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie of natuur en milieu?

Vertegenwoordigt u een initiatief of doet u dit samen met andere inwoners, bent u een instelling of rechtspersoon?

Neemt u het initiatief om een activiteit mogelijk te maken die de sociale samenhang en participatie van onze inwoners bevordert? Helpt het initiatief om de fysieke leefomgeving te verbeteren? Of versterkt het initiatief de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners? Oftewel, heeft u als inwoner van Uithoorn financiële hulp nodig om uw particuliere initiatief mogelijk te maken, neem dan contact met ons op.

Dien uw aanvraag op tijd in, minimaal één week voor een vergadering van het bestuur. Hierdoor loopt u niet het risico dat u niet tijdig over de benodigde middelen beschikt.

Vergadering Deadline indienen initiatief
Maandag 9 januari 2023 Maandag 2 januari 2023
Maandag 6 februari 2023 Maandag 30 januari 2023
Maandag 6 maart 2023 Maandag 27 februari 2023
Maandag 3 april 2023 Maandag 27 maart 2023
Maandag 8 mei 2023 Maandag 1 mei 2023
Maandag 5 juni 2023 Maandag 29 mei 2023
Maandag 3 juli 2023 Maandag 26 juni 2023
Maandag 31 juli 2023 Maandag 24 juli 2023
Maandag 28 augustus 2023 Maandag 21 augustus 2023
Maandag 25 september 2023 Maandag 18 september 2023
Maandag 16 oktober 2023 Maandag 9 oktober 2023
Maandag 13 november 2023 Maandag 6 november 2023
Maandag 11 december 2023 Maandag 4 december 2023

 

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Voorzie uw aanvraag van een kloppende begroting, omschrijf uw initiatief en benoem de initiatiefnemers.

Doelstelling

Het doel van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel is inwoners helpen particulier initiatief financieel mogelijk te maken. Wij bieden daarvoor een startbudget uit eigen middelen en/of zoeken sponsors die het initiatief mede mogelijk maken.

  • het verhogen van de kwaliteit van de Uithoornse samenleving en verbeteren van een prettiger woon- en leefklimaat.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn .

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door maandelijks te overleggen, het toekennen van subsidie en/of het verlenen van steun op een manier die naar het oordeel van het bestuur nuttig wordt geacht. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het toekennen van subsidies aan inwoners, groepen van inwoners, instellingen of rechtspersonen die:

 

  • activiteiten verrichten ter bevordering van de sociale samenhang en participatie
  • de fysieke leefomgeving verbeteren
  • de eigen kracht en het eigen netwerk voor inwoners versterken

Het Bestuur

Stichting Initiatievenfonds Uithoorn en de Kwakel is op 3 juli 2017 opgericht en is een stichting zonder winstoogmerk met haar zetel in Uithoorn. De stichting heeft een ANBI status waardoor fiscaal vriendelijk schenken ten gunste van de stichting mogelijk is. Het fiscaal nummer van Stichting Initiatievenfonds Uithoorn is: 8577 53 265. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 69145474.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden.

Heb je vragen? Neem contact op!

Heb je vragen over Initiatievenfonds Uithoorn? Neem contact op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@initiatievenfondsuithoorn.nl.

Contactformulier